a multilingual glossary

STRESSUL SITUATIONS

English

Italian

Polish

family problems  problemi familiari  Problemy rodzinne.
school  scuola  Szkoła.
little performance in abusiness  scarso rendimento in un attività  Mała skuteczność w biznesie.
arguing with a friend  litigare con un amico  Kłótnia z przyjacielem.
proximity to a major event vicinanza di un evento importante  Przygotowania do dużego wydarzenia.
Do not sleepproperly  non dormire adeguatamente Problemy ze snem.

SYMPTOMS

  English

Italian

polish

Being very disorganised  Essere molto disorganizzato  Być bardzo zdezorganizowanym/roztargnionym
Migraines/headaches  Emicrania\mal di testa  Migreny/Bóle głowy
Difficulty getting to sleep or difficulty waking up in the morning/Sleeping badly  Difficoltà a prendere sonno o  difficoltà a svegliarsi la mattina / dormire male Trudności z zasypianiem, trudności ze wstawaniem rano./ Problemy ze snem.
Constant tiredness  Stanchezza costante Ciągłe zmęczenie
Forgetfulness Vuoti mentali   Zapominanie
Unexplained aches and pains Dolorabilità e dolori immotivati   Niewyjaśnione bóle
Loss of appetite or poor appetite Perdita di appetito o  scarso appetito Brak apetytu lub słaby apetyt
Loss of interest in activities Perdita di interesse nelle attività Utrata zainteresowania w zajęciach
Increased anxiety and irritability Aumento dell’ansia e irritabilità Zwiększony niepokój i drażliwość
Increased heart rate  Aumento della frequenza cardiaca Szybszy puls/Większa czynność akcji serca
Dizziness Vertigini Zawroty głowy

HOW TO DE-STRESS

English

Italian

polish

listen to music  Ascoltare musica  Słuchanie muzyki
discuss the problem with stress with a person (relative,friend) to get advice. parlare del problema  con una  persona (parente,amico) per ottenere un consiglio. Rozmowa o problemie ze stresem z osobą(krewnym, przyjacielem) aby uzyskać poradę
Relax  Riposare  Zrelaksować się.
to make Sports at least twice a week  Praticare sport ,almeno due volte alla settimana  Uprawiać sport conajmniej dwa razy w tygodniu
healthy eating Mangiare sano Odżywać się zdrowo.
go out with friends  uscire con gli amici  Wyjść z przyjaciółmi.
relax by taking a hot bath  rilassarsi facendo un bagno caldo  Zrelaksować się poprzez wzięcie ciepłej kąpieli.
Advertisements